Kertészetek korszerűsítése

A kertészetek élete nem egyszerű, hiszen számos tényezőtől függnek. A kertészetek korszerűsítésével azonban amellett, hogy a természettől való függés is csökkenthet, még a hatékonyság is növelhető.

Kertészetek korszerűsítése

A kertészetek élete nem egyszerű, hiszen számos tényezőtől függnek. A kertészetek korszerűsítésével azonban amellett, hogy a természettől való függés is csökkenthet, még a hatékonyság is növelhető. Ehhez azonban természetesen anyagi források szükségesek, melyek elérésében a {company} tapasztalt pályázatírói csapata hathatós segítségére lehet!

Pályázat kertészetek korszerűsítésére

A kertészetek korszerűsítésére a legjobb mód egy megfelelő pályázati forrás, mely most el is érhető a mezőgazdasági termelők számára. Az új pályázati forma célja, hogy:

 • az üveg és fóliaborítású növényházak építését, korszerűsítését
 • a zöldség-gyümölcs hűtőházi kapacitások növelését
 • a hűtőtárolók és zöldségtárolók építését 
 • a már meglévő létesítmények bővítését, korszerűsítését
 • és áruvá alakítást szolgáló válogatást, csomagolást szolgáló technológiák alkalmazását támogassa.

Kik pályázhatnak kertészet korszerűsítésre?

A mezőgazdasági termelők azon köre részesülhet a pályázati forrásból, melyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

 • rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel az elmúlt lezárt teljes üzleti évben (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges)
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Ez alapján kollektív projektnek tekinthető a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezetek által végrehajtott projektek. Ilyen esetben az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie a pályázóknak:

 • a tagok összárbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon
 • a tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel
 • a konzorciumnak, a termelői csoportnak vagy termelői szervezetnek legalább 5 tagból kell állnia.

Kertészet korszerűsítés támogatható tevékenységei

Tekintettel arra, hogy a kertészetek esetében is számos téren történhet korszerűsítés és bővítés, így a pályázat is ehhez alkalmazkodva került meghirdetésre. Ennek fényében az alábbi tevékenységekre vehetjük igénybe a támogatási formát:

Meglévő épületek energiahatékonysági fejlesztései

 • külső hőszigetelés
 • külső nyílászáró-csere
 • hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése
 • fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése
 • világítási rendszerek korszerűsítése
 • technológiai korszerűsítés (pl.: válogatás, csomagolás)
 • szabályozott légterű tárolók kialakítása
Kertészetek korszerűsítése
Kertészetek korszerűsítése

Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése

 • új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése
 • új gombatermesztő létesítmények építése
 • új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése
 • új üvegházak építése
 • új fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű növényházak építése
 • új, nagylégterű, egyhajós hideg hajtató fóliasátrak építése
 • blokkrendszerű hideg hajtató fóliaházak építése
 • meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak technológiai korszerűsítése
 • telepi infrastruktúra fejlesztése (pl.: kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek, hűtőtó építése, közművek kiépítése)

Meglévő épületekhez kapcsolódó megújuló energiát hasznosító technológiák fejlesztései:

 • Geotermikus energia hasznosítása
 • Napkollektor
 • Napelem
 • Hőszivattyú
 • Biomassza
Kertészetek korszerűsítése

Kertészet korszerűsítési pályázat összege

A fenti tevékenységekre egy benyújtott pályázat során, akár 2 milliárdos támogatás is elnyerhető, de általánosságban is 40-70%-os támogatási intenzitásra érdemes kalkulálni. Az elnyerhető támogatási összeg maximalizálásához, mindenképp érdemes lehet felvennie kollégáinkkal a kapcsolatot, hiszen támogatási keretösszeg 30 milliárd forint, ami a számos érdeklődő fényében gyorsan kiapadhat.

Benyújtási határidő kertészet korszerűsítésre

A pályázatok 2020 augusztusától beadhatóvá válhatnak, így várhatóan nagy lesz a tolongás a támogatási összegekért minden vidéki területen.

Emiatt is tehát nem érdemes húzni az időt és a biztos siker érdekében forduljon a {company} szakértőihez, akik mindent megtesznek az Ön sikeréért!